Versie 20 juli 2021

Wijzigingen voorbehouden

U treft niet altijd alle voorwaarden in uw contract aan. Bepaalde voorwaarden gelden voor een bepaalde activiteit of type klant.

Leest u a.u.b.  alvast onze visie op de covid19 aanpassingen bij activiteiten (zie gele markering onderaan)? 

 

Deze voorwaarden zijn opgesteld om de dag voor alle partijen zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Een opdracht is pas bindend en definitief na het terugzenden van het getekende contract.

 

Gelieve  een gratis parkeerplek te voorzien, zo dicht mogelijk bij de locatie (i.v.m. laden en lossen). Indien er geen gratis parkeerplek wordt voorzien, worden de kosten van het betaald parkeren meegerekend in de eindfactuur.

Mijn bus past niet in een parkeergarage, want hij is min. 2.40 meter hoog.

 

Een maaltijd overdag voorzien is niet noodzakelijk. Wij vragen wij enkel een  maaltijd voor ons te voorzien, indien onze activiteit eindigt na 17.00 uur. Iets te drinken aanbieden, is altijd fijn.

 

Gelieve te zorgen voor een kleedruimte, pauzeplek en een toilet in de buurt van de speelplek.

 

Minimaal  1 van de organisatoren of leiding blijft gedurende de activiteiten, zoals bellen blazen, workshops en voorstellingen, in dezelfde ruimte  als de kinderen voor toezicht.  Uitzondering voor openbare evenementen, zoals dorpsfeesten, festivals.

 

De verantwoordelijkheid over de kinderen ligt bij degene die de activiteit boeken. Alle activiteiten gebeuren op uw risico. 

 

Lappie Lapstok hanteert verschillende prijzen voor  scholen, jeugddiensten en evenementen etc..  Bij prijswijzigingen op de website, worden offertes niet meer aangepast. 

 

Assistenten

Voorstellingen, theaterworkshops en straattheater (m.u.v. de voetenvriendin) worden altijd door Marisa Laperdrix zelf uitgevoerd. De andere animaties voert zijzelf uit of een van haar assistenten. U krijgt uiterlijk 48 uur vooraf de naam en telefoonnummer van de assistent door, indien Marisa zelf de activiteit niet uitvoert. Op de dag zelf neemt u het beste telefonisch contact op met de assistent (Marisa is dan waarschijnlijk niet bereikbaar i.v.m. andere werkzaamheden), daarvoor altijd met Marisa. Mocht u onverwacht de assistent niet kunnen bereiken, neemt a.u.b wel contact op met Marisa. Ze houdt sowieso haar telefoon in de gaten en belt dan terug. Indien Marisa samen met een assistent komt om activiteiten uit te voeren, blijft uiteraard Marisa de contactpersoon. 

 

Wijzigingen gelieve enkel via de e-mail doorgeven. Een wijziging betreft tijd, data,  locatie, activiteit en kinderaantal is alleen definitief indien u akkoord bent gegaan met de aangepaste offerte.

 

Vooraf wordt het aantal deelnemers dat zal  deelnemen afgesproken (uitgezonderd straattheater). Wijzigingen voor het kinderaantal bij de workshops, kunnen tot maximaal 24 uur van tevoren doorgegeven worden. Het aangegeven maximum aantal kinderen kan alleen in overleg overschreden worden. Dit i.v.m. het voorbereid materiaal. A.u.b. wijzigingen via de mail doorgeven: lappielapstok@hotmail.com.

 

STRAATTHEATER

·        Er wordt naar gestreefd de speeltijden van 40 minuten aan te houden. Soms zijn rondes onverwacht wat langer  als er lange afstanden moeten worden afgelegd om bepaalde straten te bereiken of als er op de terugweg veel belangstelling is bij het publiek. Hierdoor kunnen de tijden van de rondes wat afwijken. Uiteraard spelen we het aantal afgesproken minuten. Indien u de rondes afstemt met de speeltijden van andere artiesten, geef dit gerust aan. Dan spelen we exact de tijden.

 

VOORSTELLING

·        Alle aanwezigen bij een voorstelling (vanaf 2 jaar) worden als toeschouwer meegerekend en gefactureerd. Dus ook volwassenen, zoals ouders. 1 begeleider of leerkracht per 20 kinderen kan gratis meekijken.  Indien u vooraf een aantal hebt opgegeven en er blijken er uiteindelijk meer te zijn, treft u het juiste aantal of een schatting op de factuur. Dit geldt niet voor minder personen dan vooraf aangegeven. Wilt u de prijs vooraf goed vastleggen, dan zult u zelf de ruimte moeten afzetten / sluiten. Bij een vrije inloop en uitloop, wordt er een vast maximum bedrag afgesproken in de offerte. Geeft u dus a.u.b. duidelijk aan, wat de bedoeling is, om verrassingen te voorkomen.

 

·        Indien er veel volwassenen aanwezig zijn die niet meekijken met de voorstelling, heeft het de voorkeur een andere ruimte voor de voorstelling te voorzien. Uitgezonderd bepaalde buitenevenementen, waarbij dit niet mogelijk is. Wanneer er veel omgevingsgeluiden of beweging te zien is, kan dit de concentratie van de kinderen verstoren

 -      Tijdens de voorstelling a.u.b. geen eten of drinken geven aan de toeschouwers.

 

Lappie Lapstok behoudt zich het recht kinderen te laten stoppen met de activiteit, wanneer zij na een waarschuwing blijvend storend gedrag vertonen naar andere kinderen of het materiaal blijven beschadigen.

 

Slecht weer (regen, stormwind)

Indien u voor een overdekking zorgt, gaat de activiteit door.  Anders behoudt Lappie Lapstok zich het recht de activiteit te staken tot het slechte weer wat afneemt. Het risico op slecht weer is voor de organisator.  Indien de activiteit niet door kan gaan, betaalt u de uitkoopsom. Eventueel min reis- en materiaalkosten. Afhankelijk van het feit of de activiteit wel of niet  al is gestart en of Lappie Lapstok al afgereisd is.

 

U mag uiteraard zelf foto’s maken van de geboekte activiteiten. Indien u promotiemateriaal wenst, stuurt Lappie Lapstok u deze graag per e-mail. A.u.b. geen foto’s van de site zonder toestemming gebruiken.  

 

De levertijd voor promotiemateriaal: Bij ontvangst van de offerte kunt u aangeven of u digitaal promotiemateriaal wenst.  Latere verzoeken om foto’s binnen de 1 a  2 werkdagen te zenden kunnen niet gegarandeerd worden. Op latere momenten gelieve  minimaal een week voor uw eigen deadline contact op te nemen.

 

Indien u foto’s plaatst die u heeft verkregen via Lappie Lapstok om de activiteit te promoten, dient u ook de naam Lappie Lapstok te vermelden op de website, het artikel of op de poster van uw evenement.

 

Indien u zelf entree- of deelnamegeld vraagt voor de workshop of een andere activiteit, dient u dit vooraf (samen met het bedrag) voor te leggen aan Lappie Lapstok voordat u akkoord gaat met de offerte. Uitgezonderd evenementen/festivals waarbij alle activiteiten in één betaald toegangskaartje/ticket zijn inbegrepen.   Deze offerte is gebaseerd op gratis deelname. Indien blijkt dat u dit niet heeft voorgelegd of heeft overlegd, is de offerte niet als contract geldig. Indien de activiteit al heeft plaatsgevonden, kan er een aangepaste prijs op de factuur staan.

 

Indien u voor uw evenementenbureau  of boekingskantoor boekt, dient u de praktische informatie en voorwaarden door te geven aan de klant, zodat er op de dag zelf geen misverstanden zijn en alles soepel verloopt. Het is niet toegestaan de activiteiten enkel onder uw eigen bedrijfsnaam aan te bieden,  wel onder de naam van het evenement of met de vermelding van’ Lappie Lapstok’.

 

Wanneer u gebruik maakt van een bestelbon, geldt de offerte als leidend contract. Gelieve pas uw akkoord te geven op de offerte als de bestelbon is aangemaakt.

 

Facturen worden altijd naar de contactpersoon gestuurd. Indien uw bedrijf/organisatie een apart e-mailadres heeft voor facturen, dient u de factuur hier zelf naartoe te sturen. Bij betaling van de factuur na de vervaldatum wordt het wettelijk (Nederlands) toegestane rentepercentage in rekening gebracht.

 

Indien voor of na ontvangst van de factuur extra formulieren voor uw bedrijfsadministratie ingevuld moeten worden, rekent Lappie Lapstok hiervoor 25 euro administratiekosten.

 

Bij betaling van de factuur na de vervaldatum, ontvangt u eenmalig kosteloos een herinnering. Daarna wordt het wettelijk (Nederlands) toegestane rentepercentage, tevens is er een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het totale factuurbedrag excl. BTW.

 

Partijen komen overeen dat huidige overeenkomst beheerst wordt door het Nederlands recht.  Ingeval van geschillen betreffende de uitvoering of interpretatie van huidig contract komen partijen overeen dat deze geschillen worden voorgelegd aan de Rechtbanken van Zeeland-West-Brabant.

 

Uitkoopsom

Indien u een boeking wilt afzeggen, kan dit tot 3 maanden  (=  91 kalenderdagen) van tevoren kosteloos voor scholen.  Voor andere organisaties, diensten en evenementen 4 maanden (122 kalenderdagen). Binnen die tijd  betaalt u de uitkoopsom, vermeld op de factuur. Eventueel min de niet gemaakte materiaal- en reiskosten.

 

Ingeval van overmacht of calamiteiten allerhande (zoals natuurrampen*, pandemieën, e.d.m. waarbij de overheid beperkingen heeft opgelegd waardoor het niet kan plaatsvinden ), en welke zich niet in de loutere persoonlijke sfeer van Lappie Lapstok afspelen, komen partijen overeen dat:

-voor zover de boekende partij een onderneming of overheid is (zoals o.a. bibliotheken, cultuurdiensten, jeugddiensten), partijen voor helften de hierboven bedoelde uitkoopsom ten lasten nemen. U krijgt bij een volgende boeking 20% korting op de arbeidskosten. Of kies een vervangende activiteit voor uw geboekte datum die wel kan plaatsvinden, we denken graag met u mee: thuispakketjes of voordeuroptredens bijvoorbeeld. In overleg. Voor scholen geldt de volgende afspraak:

- Voor zover de boekende partij een basisschool is, neemt de school bij overmacht 75 euro (excl. btw) van de schade op zich, door dit bedrag over te maken op Lappie Lapstoks rekening. Zij neemt de rest van het schadebedrag op zich. Er is geen tussenpartij bij de boeking, zoals een stichting voor kunsteducatie. Indien een gehele klas in quarantaine moet, wordt de boeking kosteloos verplaatst.

-voor zover de boekende partij een particulier/consument/stichting/vzw is, Lappie Lapstok 70% van de hierboven bedoelde uitkoopsom ten hare laste neemt en de overige 30% van de hierboven bedoelde uitkoopsom voor rekening komt van de particulier/consument. Op een volgende boeking krijgt u 10% korting.

Let op: Verplaatsen is nog steeds annuleren van de desbetreffende datum, dus een annulering door overmacht.  Regen is geen overmacht als ook eigen genomen covid19maatregelen die afwijken van de maatregelen van de overheid.

Indien Lappie Lapstok onverwacht niet kan komen, zoals wanneer er sprake is van een overmacht of calamiteit in de loutere persoonlijke sfeer van Lappie Lapstok (zoals ziekte, begrafenis, beschadigd materiaal...), zorgt de klant (indien deze dit wenselijk acht) zelf voor een vervangende activiteit. Voor deze categorie van overmacht/calamiteit dienen door geen van de partijen een deel van de uitkoopsom te worden betaald. Indien de klant dit wenst, en voor zover mogelijk voor beide partijen, wordt er een nieuwe datum gepland.

 

Corona (leest u dit a.u.b. helemaal)

 

Tijdens het opmaken van dit contract zijn de maatregelen COVID19 die gelden voor 21 november 2021 nog niet bekend.  

 

Wij weten niet wat de maatregelen zullen zijn, maar moeten toch wat vooruit denken. De missie van Lappie Lapstok is mensen verbinden. Voorstellingen en acts gaan veelal over gelijkheid, kinderen leren ieder als gelijke te zien en te behandelen,  vanuit vertrouwen. Daarom vinden wij het niet prettig te werken op een event waarbij bewijzen van gezondheid getoond moeten worden door gezonde mensen zonder klachten. ( *Een uitzondering voor speeksel- of blaastesten die voor iedereen ter plaatse gratis ter beschikking worden gesteld voor zowel publiek als  artiesten). Indien u daaraan zou meewerken (mensen/artiesten weigeren zonder gezondheidsbewijs/pas of hen een aparte plek te geven), gelieve dit contract niet te ondertekenen. Wij zien andere oplossingen tot de tijd dat iedereen weer kan deelnemen:

 

-         de activiteit buiten laten plaatsvinden

 

-         toch 1.5 meter behouden tussen volwassenen

 

-         voorlopig de activiteit enkel voor kinderen te organiseren.

 

Wat kunnen wij nog garanderen? Wij zijn bereid de aanpassingen die wij het afgelopen jaar hebben gedaan voort te zetten: afstand te houden en een mondkapje te dragen indien u dat wenst (m.u.v. de theateractiviteiten zelf).

 

Bij verkoudheidsklachten laten wij ons wel testen en verwittigen wij u tijdig. 

 

Wij hebben lang nagedacht over de vraag of wij als artiesten ons wel kunnen/willen testen voorafgaand aan elke opdracht…. Dit lijkt ons niet realistisch gezien de tijd die dit in beslag neemt (dit betekent meermaals per week naar een teststraat op 40 minuten afstand) en wij kunnen dit niet eisen van onze medewerkers, aangezien medische handelingen een privékwestie zijn.  Indien u akkoord gaat met dit contract gaat u akkoord de activiteit zo te organiseren, dat ieder kan deelnemen zonder gezondheidsbewijs of aparte zitplaatsen voor mensen zonder gezondheidsbewijs (welke vorm dan ook, zoals bijv. een  app/paspoort/testbewijs*). Vervelend dat we dit moeten toevoegen, echter kunnen we beter vooraf helderheid hierover geven. Indien u akkoord gaat met dit contract en u van gedachten verandert en ons wilt/moet annuleren rekenen wij 75% van de uitkoopsom. In dat geval hebben wij u tijdig verwittigd en andere opdrachten die wel konden plaatsvinden voor u afgeslagen.    Bij twijfel en vragen kunt u contact opnemen of ons beter pas weer boeken wanneer er geen beperkende maatregelen zijn. Wij komen dan graag om iedereen een fijne dag te bezorgen.  

 

 

Reuzenbellen blazen

Tot nu toe heeft het geen problemen geleverd, toch ter informatie: het sop is kindvriendelijk, maar is echter niet drinkbaar, zoals elk ander sop. Bij normaal gebruik geeft het geen vlekken op de kleding. De bellen kunnen bij grootverbruik wat vlekken geven op het gras. Dit verdwijnt vanzelf. Aan te raden is wat afstand te houden van bloemen en struiken.

Toeschouwers blijven buiten de afzetting. Volwassenen kunnen deelnemen, indien dit vooraf is afgesproken.

Lappie Lapstok verzorgt teiltjes waar de kinderen hun handen in kunnen wassen, mits er een kraan op het terrein is. Indien deze niet aanwezig is, a.u.b. zelf teiltjes te voorzien met water.  Het risico op slecht weer is voor de boeker, echter probeert Lappie Lapstok mee te denken

U heeft de bellenvijver geboekt en het is slecht weer of het beloofd slecht weer te worden? (Stormwind in combinatie met regen of flinke regenbuien. Miezer regen of wind is geen probleem)

Optie 1: U zorgt voor een open partytent. De activiteit kan doorgaan.

Optie 2 : U betaalt de uitkoopsom , vermeld op de offerte. De helft van het sop wordt aangerekend. Vervoerskosten indien Lappie Lapstok al is gearriveerd. Is het bellen blazen

 

Versie 20 juli 2021, wijzigingen voorbehouden

De voorwaarden in het getekende contract bij de opdracht zijn de geldende voorwaarden.