Nieuw in hetaanbod zijn de lesprojecten waarbij een vakdocent langs de school komt met een lesproject, waarbij de basisdoelen (B) / kerndoelen (NL) worden gehaald voor elk leerjaar.

 

Daarom biedt Lappie Lapstok 2 opties:

 

1. Korte lesprojecten

waarbij een vakdocent voor 8 lesuren per klas op school komt om het vak te geven, met een kleine presentatie voor de medeleerlingen. De lessen werken inspirerend voor de leerkracht.

Voor kleuterklassen bevat het project 4 lesuren en 2 inspiratielessen poppenspel voor de leerkracht.

De planning gebeurt in overleg. Rond een thema of werken naar een eindpresentatie voor de ouders is mogelijk.

 

Kosten: lesproject 8 lesuren per groep = 600 euro inclusief presentatie, inclusief alle materialen.

Lespakket kleuters 4 lessen (45 - 60 minuten, afhankelijk van de spanningsboog): 300 euro per klas en 150 euro voor 2 inspiratielessen voor alle kleuterleerkrachten samen.

Km-vergoeding 30 cent per km vanaf Nieuwliet (NL) of Westkapelle (B). Het onderwijs is vrijgesteld van btw in Nederland, Vlaanderen 9% btw.

Minimumaantal lessen per dag: 2 op hetzelfde dagdeel. Tip: bied dit aan meerdere leerjaren tegelijk aan.

 

De lessen vervangen in Nederland niet de cultuurmenu's waarbij de kinderen een voorstelling gaan bekijken via een stichting cultuureducatie. Deze lesprojecten behalen de doelen die gaan over de eigen vaardigheden.

 

Lappie Lapstok werkt samen met verschillende stichtingen Cultuureducatie. Verschillende workshops en voorstellingen worden ook bij hen aangeboden. Lappie Lapstok waakt ervoor dat zij iets niet dubbel aanbiedt.

 

Inhoud

Kleuters:  4 lessen in de klas en 2 inspiratielessen poppenspel na schooltijd voor de kleuterleerkrachten.

Groep 3 t/m 6 / 1e t/m 4e leerjaar > 8 lessen waarbij in elke les een subdoel voorbij komt. 2 lessen worden besteed aan produceren en presenteren.

Groep 7 en 8 / 5e en 6e leerjaar > 8 lessen waarbij er aan de subdoelen wordt gewerkt en de kinderen de einddoelen van het basisonderwijs behalen : met nadruk op het schrijven van een korte dialoog, samenspel, kennis van de theaterbegrippen, een stukje theatergeschiedenis en kennis over de rol van theater in de maatschappij. De leerkrachten kunnen kiezen of dit met eigen spel of poppenspel is (alle klassen dezelfde variant). Het voordeel van poppenspel is dat kinderen nog meer durven te experimenteren en onderzoeken, omdat zijzelf minder centraal staan.

 

 

In het basisonderwijs moet elk leerjaar/elke groep kerndoelen voor het vak Drama behalen. Deze worden omschreven in de leerplannen (ZILL in Vlaanderen en SLO in Nederland) zonder daarbij vermeld een minimum aantal lesuren die moeten worden gegeven. Dit maakt het voor leerkrachten die dit vak een uitdaging vinden, een zeer vrijblijvend vak, wat daardoor regelmatig een vak wordt dat enkel aan bod komt tijdens een eindvoorstelling. De kinderen hebben dan niet voldoende basis gelegd om hier met genoeg technische en instrumentele vaardigheden en daarmee zelfvertrouwen aan deel te nemen. Het vak staat vaak achteraan in de rij bij de creatieve vakken. Een aanwezige lesmethode blijkt niet altijd de oplossing om de onzekerheid voor het toneelspel bij de leerkracht te overwinnen. Om tekenles te kunnen geven, hoef je niet perfect te kunnen tekenen... voor het vak drama geldt hetzelfde! Met een paar inspirerende voorbeelden kom je al een heel eind om de kinderen te laten oefenen en experimenteren met het vak drama.

 

Waarom is het vak drama belangrijk?

* Het vergroot de sociale vaardigheden.

* Wanneer geïntegreerd in andere vakken, leren kinderen makkelijker. Je houdt rekening met de meervoudige intelligentie.

* Presentatie vaardigheden komen van pas bij de verdere (leer)loopbaan.

* Kunst ervaren en hiervan kunnen genieten, verrijkt de wereld van de kinderen: plezier, verwondering, fantaseren, analyseren en veranderen van de wereld om je heen.

* Toneelspel vergroot , mits in een veilige setting uitgevoerd, het zelfvertrouwen.

 

 

Bekijk hier de basisdoelen van het primair onderwijs in Vlaanderen: https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen

 

Download hier de kerndoelen van het primair onderwijs in Nederland:

 

Download
Kerndoelen en subdoelen drama primair on
Adobe Acrobat document 510.1 KB

 

2. Vorming voor de leerkrachten

zodat zij handvatten hebben om laagdrempelige theaterspelen met enthousiasme aan te bieden aan de leerlingen. Lappie Lapstok is van mening dat de eigen leerkracht niet perfect hoeft te kunnen toneelspelen om het vak te kunnen geven. Het beroep leerkracht is een veelzijdig beroep, je kunt uiteraard niet in alle vakken uitblinken, maar met genoeg enthousiasme en basiskennis kom je al een eind! 

 

In een les van 2,5 uur uur (excl. pauze van 15 minuten)  krijgen de leerkrachten handvatten om:

*  theaterspelen te bedenken bij thema's, spelen die zowel laagdrempelig zijn voor de leerkracht als leerlingen.

* theaterspelen te integreren met andere vakken, zodat je aan doelen van 2 vakken tegelijk werkt en rekening houdt met meervoudige intelligentie in de klas (met nadruk op leren door bewegen, samenwerken, beeld). Dit laatste was Marisa's specialisatie toen zij zelf nog voor de klas stond. Hoe kun je doelen van reken- spel- en taalopdrachten behalen d.m.v. een dramaspel uit te voeren? Ook wereldoriënterende vakken komen aan bod.

 

Kosten: 250 euro, excl. 30 cent kmvergoeding vanaf Nieuwvliet (NL) of Westkapelle (B). Vrijgesteld van btw.