Deze voorwaarden zijn opgesteld om de dag voor alle partijen zo prettig mogelijk te laten verlopen. 
De prijzen zijn exclusief 35 cent kmvergoeding, gerekend vanaf Westkapelle (B) of Sluis, Krepelstraat (NL) en incl. 6 % btw. De eerste 15 km’s zijn gratis (7 ½ heen en 7 ½ terug).  Gelieve enkel gepast contant te betalen.  
 
A.u.b. een gratis parkeerplek voorzien, zo dicht mogelijk bij de locatie (i.v.m. laden en lossen). Indien er geen gratis parkeerplek wordt voorzien, worden de kosten van het betaald parkeren meegerekend in de eindfactuur. 
 
Minimaal  1 van de ouders of leiding blijft gedurende de activiteiten, zoals bellen blazen, workshops en voorstellingen, in dezelfde ruimte  als de kinderen.  
 
De verantwoordelijkheid over de kinderen ligt bij degene die de activiteit boeken. Alle activiteiten gebeuren op uw risico.  
 
Lappie Lapstok hanteert verschillende prijzen voor kinderfeestjes, scholen en evenementen etc..  Bij prijswijzigingen op de website, worden offertes niet meer aangepast.   Wijzigingen gelieve enkel via de e-mail doorgeven. Een wijziging betreft tijd, data,  locatie, activiteit en kinderaantal is alleen definitief indien u akkoord bent gegaan met de aangepaste offerte. 
 
Vooraf wordt afgesproken hoeveel kinderen er deelnemen. Wijzigingen voor het kinderaantal bij de workshops, kunnen tot maximaal 48 uur van tevoren doorgegeven worden. Het aangegeven maximum aantal kinderen kan alleen in overleg overschreden worden. Dit i.v.m. het voorbereid materiaal. A.u.b. wijzigingen via de mail doorgeven: lappielapstok@hotmail.com. 
 
Tijdens een kindervoorstelling of workshop zorgt men voor een rustige omgeving. Tijdens een activiteit de kinderen a.u.b. niks te eten of te drinken geven.   Voor, na en tijdens het wisselen van de activiteiten kan wel een hapje en drankje genuttigd worden. 30 minuten wisseltijd tussen 2 activiteiten is gratis. Extra wachttijd komt op 10 euro per half uur. 
 
Indien er bijv. veel volwassenen aanwezig zijn, a.u.b. een aparte ruimte voorzien voor de voorstelling… tenzij de volwassenen graag in stilte meekijken. Alle aanwezigen (vanaf 2 jaar) worden als toeschouwer meegerekend en gefactureerd. Dus ook volwassenen. Indien u vooraf een aantal hebt opgegeven en er blijken er uiteindelijk meer te zijn, treft u het juiste aantal of een schatting op de factuur. Dit geldt niet voor minder personen dan vooraf aangegeven. Wilt u de prijs vooraf goed vastleggen, dan zult u zelf de ruimte moeten afzetten / sluiten. Bij een vrije inloop en uitloop, wordt er een vast maximum bedrag afgesproken in de offerte. Geeft u dus a.u.b. duidelijk aan, wat de bedoeling is, om verrassingen te voorkomen.  
 
De duur van een voorstelling kan variëren,  afhankelijk van de spanningsboog van de kinderen. Met name bij heel jonge kinderen, kan de voorstelling iets korter duren. 
 
Lappie Lapstok behoudt zich het recht kinderen te laten stoppen met de activiteit, wanneer zij na een waarschuwing blijvend storend gedrag vertonen naar andere kinderen of het materiaal blijven beschadigen. 

 Indien de activiteit op privéterrein plaatsvindt: a.u.b. geen loslopende huisdieren in dezelfde ruimte  als de activiteiten houden. Dit kan de kinderen afleiden of de activiteit verstoren. Indien de dieren op Lappie Lapstoks verzoek niet worden verplaatst, behoudt Lappie Lapstok zich het recht de activiteit niet door te laten gaan. De geboekte activiteiten worden in dit geval wel gefactureerd. 
 
Indien u promotiemateriaal wenst, stuurt Lappie Lapstok u deze graag per e-mail. A.u.b. geen foto’s van de site zonder toestemming gebruiken. U mag uiteraard zelf foto’s maken van de activiteiten. 
 
De offerte is gebaseerd op privéfeesten waarbij de deelnemers/toeschouwers  geen entree- of deelname geld betalen . Indien dit toch het geval blijkt te zijn, rekent Lappie Lapstok op de factuur het reguliere tarief ipv het kinderfeestjes tarief. Hetzelfde geldt voor feestjes waarbij er 3 of meer kinderen/gezinnen een feest samen organiseren. 
 
Leest u a.u.b verder voor de uitkoopsom.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

Bij betaling van de factuur na de vervaldatum, ontvangt u eenmalig kosteloos een herinnering. Daarna wordt het wettelijk (Nederlands) toegestane rentepercentage, tevens is er een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het totale factuurbedrag excl. BTW.

 

 

 

Partijen komen overeen dat huidige overeenkomst beheerst wordt door het Nederlands recht.  Ingeval van geschillen betreffende de uitvoering of interpretatie van huidig contract komen partijen overeen dat deze geschillen worden voorgelegd aan de Rechtbanken van Zeeland-West-Brabant.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Uitkoopsom

 

Indien u een boeking wilt afzeggen, kan dit tot 2 maanden  (=  61 kalenderdagen) van tevoren kosteloos voor scholen en kinderfeestjes. **  Voor andere organisaties, diensten en evenementen 4 maanden (122 kalenderdagen). Binnen die tijd  betaalt u de uitkoopsom, vermeld op de factuur. Eventueel min de niet gemaakte materiaal- en reiskosten.

 

 

 

Ingeval van overmacht of calamiteiten allerhande (zoals natuurrampen*, pandemieën, e.d.m. waarbij de overheid ), en welke zich niet in de loutere persoonlijke sfeer van Lappie Lapstok afspelen, komen partijen overeen dat:

 

-voor zover de boekende partij een onderneming of overheid is, partijen voor helften de hierboven bedoelde uitkoopsom ten lasten nemen;

 

-voor zover de boekende partij een particulier/consument is, Lappie Lapstok 70% van de hierboven bedoelde uitkoopsom ten hare laste neemt en de overige 30% van de hierboven bedoelde uitkoopsom voor rekening komt van de particulier/consument.

 

Indien Lappie Lapstok onverwacht niet kan komen, zoals wanneer er sprake is van een overmacht of calamiteit in de loutere persoonlijke sfeer van Lappie Lapstok (zoals ziekte, begrafenis, beschadigd materiaal, ...), zorgt de klant (indien deze dit wenselijk acht) zelf voor een vervangende activiteit. Voor deze categorie van overmacht/calamiteit dienen door geen van de partijen een deel van de uitkoopsom te worden betaald. Indien de klant dit wenst, en voor zover mogelijk voor beide partijen, wordt er een nieuwe datum gepland.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Annuleren bellen blazen Voor annuleren bij slecht weer: gelieve een open partytent te voorzien bij regen. De activiteit kan niet binnen plaatsvinden. Het risico op slecht weer is voor de klant. In sommige gevallen kan vooraf een vervangende activiteit vooraf worden doorgegeven. Enkel in overleg.
 
 Indien Lappie Lapstok onverwacht niet kan komen (bijv. door ziekte, begrafenis, etc.), zorgt men (indien men dit wenst) zelf voor een vervangende activiteit. Er dient door geen van de partijen een vergoeding betaald te worden. Indien u dit wenst en mogelijk is voor beide partijen, wordt er een nieuwe datum gepland. 
 

 

 

 

 

Wijzigingen voorbehouden