Lappie Lapstok en Het Notenpad

Lappie Lapstok wil de kinderen alles vertellen over haar ontmoetingen op het Notenpad in het Treuzelbos.  Uit haar reiskoffer tovert ze  treuzelsmoesjes, spinnenavonturen, verlegen muizen en hoge noten. De muzikant begeleidt de liedjes en de kinderen krijgen niet de kans stil te zitten. Let op! De liedjes zijn één voor één hardnekkige oorwurmen, je neemt ze hoe dan ook in een rugzak vol  verhalen mee naar huis!

 

Een muzikaal optreden met liedjes van Lappie Lapstok, begeleid door een gitarist.

Geschikt voor scholen (& schoolpleinen), bibliotheken, jeugddiensten en kleinschalige festivals.

 

Duur? 40  minuten, eventueel 30 minuten indien enkel 3- en 4-jarigen.
Leeftijd? 3 t/m 9 jaar

Hoeveel? Zonder podium maximaal 90 toeschouwers. Met podium maximaal 125 toeschouwers. Buiten vrije in- en uitloop mogelijk.

Wij voorzien indien nodig zelf: geluidsversterking, een achterwand en belichting.

Technisch: een speeloppervlak van 4 meter breed en 3 diep en 1 stopcontact.

 
Beluister hieronder  enkele liedjes. De liedjes worden gekoppeld aan het avontuur en de ontmoetingen in het bos.

Ook is er een cd en download van de liedjes te kopen (evt. na afloop van het optreden voor het publiek). Klik hier.

Melodieën, teksten, zang: Marisa Laperdrix/Lappie Lapstok

Arrangementen en opnames: Olof Sinke, Tim Hoek, Elton Boussen